GENDERZORG.NL
“Eerste (lijns) hulp bij vragen over gender”
© SUZANNE 2019

DOORVERWIJZEN

U kunt uw patient gelijk op weg helpen door onderstaand

document uit te printen en mee te geven

(1 pagina) Verwijzing naar deze website en een voorbeeld van de informatie.

PsyQ – Transvisie Zorg

Biedt hulp aan kinderen, jongeren, adolescenten en volwassenen met genderidentiteitsvragen en problemen. Er wordt geen diagnose gesteld die kan worden gebruikt in het transitietraject.

Amsterdam UMC (voorheen VUmc)

Hier kunnen volwassenen, jongeren en kinderen terecht voor het hele traject, te weten: intake, diagnostische fase en geslachtsaanpassende behandelingen (hormonen en operaties) *Lange wachtlijst voor intake.

Jonx, Stichting Lentis

Hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren tot 23 jaar.

Psychologenpraktijk De Vaart

Psychologische ondersteuning aan transgender personen en hun directe naasten.

PsyTrans

PsyTrans behandeld voor ggz/diagnostiek zowel jongeren als volwassenen. Voor volwassenen is er ook toegang tot hormoontherapie en chirurgische ingrepen

T-Cendent

Aanbieder op het gebied van transgenderzorg aan volwassenen, biedt brede begeleiding voor , tijdens en na de transitie. T-Cendent biedt ondersteuning aan partners, kinderen en ander naasten van transgender mensen.

Genderteam Zuid-Nederland

(Mutsaersstichting en OOG)

Psychologische ondersteuning aan kinderen, jongeren en (jong) volwassenen.

Compass GGZ

Nieuwe aanbieder op het gebied van transgenderzorg aan volwassenen. Compass biedt diagnostiek en brede begeleiding, zo nodig ook maatschappelijke werk.

Transsupport (Humanitas R.dam)

Biedt een veilige omgeving waar je kunt praten over alles wat te maken heeft met genderdysforie of transgenderisme, zowel voor, tijdens als na de transitie en ook als je ervoor kiest om niet in transitie te gaan. Hulp wordt geboden in de vorm van individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten, voorlichting en advies

UMC Groningen (UMCG)

Hier kunnen volwassenen terecht voor het hele traject, te weten: intake, diagnostische fase en geslachtsaanpassende behandelingen (hormonen en operaties) *Lange wachtlijst voor intake.

Jonx, Stichting Lentis

Diagnosestellingen en behandeling aan kinderen en jongeren tot 23 jaar. Jongeren tussen 12 en 18 jaar gaan voor de medische transitie naar Amsterdam UMC. Jongeren vanaf 18 jaar gaan voor medische transitie naar het UMCG.

Psychologenpraktijk De Vaart

Praktijk doet diagnostiek die Amsterdam UMC en UMCG in principe overnemen. Voor medische transitie wordt doorverwezen naar Amsterdam UMC of UMCG. Hormoonbehandeling die na de diagnostiek vanuit deze praktijk is gestart, kan mogelijk worden overgenomen door deze ziekenhuizen.

Jeugd & Relatie Psychotherapie

Overbruggingstrajecten en co-producties voor jongeren en jongvolwassenen naar het medische traject van Amsterdam UMC.

Compass GGZ

Nieuwe aanbieder op het gebied van transgenderzorg aan volwassenen. Compass biedt diagnostiek en brede begeleiding, zo nodig ook maatschappelijke werk. Er zijn contacten met Amsterdam UMC (VUmc) over zij- instroom.

Genderteam Zuid-Nederland

(Mutsaersstichting en OOG)

Biedt psychologische zorg en diagnosestelling voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Voor medische transitie wordt verwezen naar Amsterdam UMC of UMCG. Mogelijk komt er in de toekomst samenwerking in de directe omgeving met medisch specialisten voor passende medische behandelingen.

T-Cendent

Aanbieder op het gebied van transgenderzorg aan volwassenen. T-Cendent biedt diagnostiek en brede begeleiding. Er zijn contacten met medici in binnen en buitenland voor hormoonbehandeling en chirurgie.

Psychologische ondersteuning

Medische transitie

WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE

Transvisie

Zelfhulp, in de vorm van bijeenkomsten in groepsverband en individueel contact. De bijeenkomsten zijn voor alle transgender mensen, genderzoekers, voor mensen die vragen hebben over hun genderidentiteit en voor hun partners, ouders, broers en zussen. Transvisie geeft informatie over alle vormen van transgenderzijn en de gevolgen daarvan op het leven van mensen. Belangenbehartiging, zowel collectief als individueel. Opkomen voor het collectief als dat noodzakelijk of wenselijk is, door middel van regelmatig overleg met genderteams en andere behandelaars, verzekeraars, beleidsmakers bij de overheid en zusterorganisaties
WEBSITE
Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van alle transpersonen vroeg of laat een zorgvraag heeft. Er zijn in het veld van transgenderzorg verschillende opties en mogelijkheden. Niet alle transpersonen vinden alle stappen noodzakelijk om zich goed te voelen in/met hun genderidentiteit en lichaam. Het traject dat een transpersoon aflegt, verschilt dus sterk van persoon tot persoon.
GENDERZORG.NL
“Eerste (lijns) hulp bij vragen over gender”
© SUZANNE 2019

DOORVERWIJZEN

U kunt uw patient gelijk op weg helpen door onderstaand

document uit te printen en mee te geven

(1 pagina) Verwijzing naar deze website en een voorbeeld van de informatie.

PsyQ – Transvisie Zorg

Biedt hulp aan kinderen, jongeren, adolescenten en volwassenen met genderidentiteitsvragen en problemen. Er wordt geen diagnose gesteld die kan worden gebruikt in het transitietraject.

Stepwork Transgenderzorg

Psychologische en psychosociale hulpverlening aan volwassenen, jongeren en kinderen.

Jonx, Stichting Lentis

Hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren tot 23 jaar.

Psychologenpraktijk De Vaart

Psychologische ondersteuning aan transgender personen en hun directe naasten.

Psy Trans

Psychologische ondersteuning aan mensen met genderdysfore gevoelens en hun directe naasten.

T-Cendent

Aanbieder op het gebied van transgenderzorg aan volwassenen, biedt brede begeleiding voor , tijdens en na de transitie. T-Cendent biedt ondersteuning aan partners, kinderen en ander naasten van transgender mensen.

Genderteam Zuid-Nederland

(Mutsaersstichting en OOG)

Psychologische ondersteuning aan kinderen, jongeren en (jong) volwassenen.

Compass GGZ

Nieuwe aanbieder op het gebied van transgenderzorg aan volwassenen. Compass biedt diagnostiek en brede begeleiding, zo nodig ook maatschappelijke werk.

Transsupport (Humanitas R.dam)

Biedt een veilige omgeving waar je kunt praten over alles wat te maken heeft met genderdysforie of transgenderisme, zowel voor, tijdens als na de transitie en ook als je ervoor kiest om niet in transitie te gaan. Hulp wordt geboden in de vorm van individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten, voorlichting en advies

Psychologische ondersteuning

WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE

Transvisie

Zelfhulp, in de vorm van bijeenkomsten in groepsverband en individueel contact. De bijeenkomsten zijn voor alle transgender mensen, genderzoekers, voor mensen die vragen hebben over hun genderidentiteit en voor hun partners, ouders, broers en zussen. Transvisie geeft informatie over alle vormen van transgenderzijn en de gevolgen daarvan op het leven van mensen. Belangenbehartiging, zowel collectief als individueel. Opkomen voor het collectief als dat noodzakelijk of wenselijk is, door middel van regelmatig overleg met genderteams en andere behandelaars, verzekeraars, beleidsmakers bij de overheid en zusterorganisaties
WEBSITE

Amsterdam UMC (voorheen VUmc)

Hier kunnen volwassenen, jongeren en kinderen terecht voor het hele traject, te weten: intake, diagnostische fase en geslachtsaanpassende behandelingen (hormonen en operaties)

UMC Groningen (UMCG)

Hier kunnen volwassenen terecht voor het hele traject, te weten: intake, diagnostische fase en geslachtsaanpassende behandelingen (hormonen en operaties).

Stepwork Transgenderzorg

GGZ instelling die aan volwassenen, jongeren en kinderen het gehele traject aanbiedt. Na de disgnostische fase wordt samengewerkt met een netwerk van artsen en ziekenhuizen.

Jonx, Stichting Lentis

Diagnosestellingen en behandeling aan kinderen en jongeren tot 23 jaar. Jongeren tussen 12 en 18 jaar gaan voor de medische transitie naar Amsterdam UMC. Jongeren vanaf 18 jaar gaan voor medische transitie naar het UMCG.

Psychologenpraktijk De Vaart

Praktijk doet diagnostiek die Amsterdam UMC en UMCG in principe overnemen. Voor medische transitie wordt doorverwezen naar Amsterdam UMC of UMCG. Hormoonbehandeling die na de diagnostiek vanuit deze praktijk is gestart, kan mogelijk worden overgenomen door deze ziekenhuizen.

Jeugd & Relatie Psychotherapie

Overbruggingstrajecten en co-producties voor jongeren en jongvolwassenen naar het medische traject van Amsterdam UMC.

Compass GGZ

Nieuwe aanbieder op het gebied van transgenderzorg aan volwassenen. Compass biedt diagnostiek en brede begeleiding, zo nodig ook maatschappelijke werk. Er zijn contacten met Amsterdam UMC (VUmc) over zij- instroom.

Genderteam Zuid-Nederland

(Mutsaersstichting en OOG)

Biedt psychologische zorg en diagnosestelling voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Voor medische transitie wordt verwezen naar Amsterdam UMC of UMCG. Mogelijk komt er in de toekomst samenwerking in de directe omgeving met medisch specialisten voor passende medische behandelingen.

T-Cendent

Aanbieder op het gebied van transgenderzorg aan volwassenen. T-Cendent biedt diagnostiek en brede begeleiding. Er zijn contacten met medici in binnen en buitenland voor hormoonbehandeling en chirurgie.

Bas Fels psycholoog

Vrijgevestigde psycholoog, die met transgenders werkt.

Medische transitie

WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE